Vybavení pro úpravu fotografií

Shrnutí důležitých vlastností základního vybavení pro úpravu a tisk fotografií.

Monitor

 • rozsahu jasu (pro práci s fotografií se budete pohybovat nejčastěji v hodnotách 80 – 200 cd/m2)
 • množství barev které dokáže monitor zobrazit a jeho pozorovací úhly (důležité pokud prezentujete fotografie zákazníkovi, když je více lidí kolem monitoru)
 • na kvalitě (rovnoměrnosti) podsvícení
 • na ovládacích prvcích RGB (pro vytvoření kvalitního ICC profilu je důležité mít možnost ovládat jednotlivé složky RGB přímo na monitoru)

Grafický editor

 • používat takový program, který nejvíce odpovídá vašim možnostem a schopnostem. Nejčastěji jsou to Photoshop, Lightroom, Gimp, Zoner a další…
 • správně definované nastavení barev v editoru (pracovní prostory pro barevnou i černobílou fotku, nastavení pro převody mezi barevnými prostory)

Tiskárna

 • správný výběr tiskárny a tiskových médií – vybírat takový model, který umožňuje  používaní tiskových ICC profilů a umožňuje používání tiskových médií na která existují ICC profily (pozor – ne všechna tisková média od jednoho výrobce se dají použít v tiskárnách, které vyrábí)

Příslušenství

 • kvalitní osvětlení (do zářivek existují speciální trubice s denním světlem např. Osram – ColorProof)
 • důležité je rovnoměrné osvětlení místnosti
 • kolorimetr pro kalibraci monitoru – nejčastěji používané  jsou GretagMacbeth – X-rite, ColorVision a další…
 • kalibrační terč pro vytvoření ICC profilu skeneru či fotoaparátu (pro fotoaparat platí jen při práci ve studiu s konstantním osvětlením).
 • tablet pro precizní práci v grafickém editoru