Technologie tisku fotografií

 • Inkjet – Inkoustový tisk (Dye, Pigment, Solvent, UV)
 • C-print – mokrý proces (osvit z digitálních dat)
 • Termo-sublimační tisk

Inkjet  – inkoustový tisk

Tisk pomocí malých kapiček inkoustu, které jsou vypuzovány z trysek tiskové hlavy přejíždějící nad papírem, takzvaně na požádání/pokyn (Dorp-on-demand).

Používané technologie:

 • Termální(Bubble Jet) – inkoust je v komoře před tryskou zahříván,
  začínají v něm vznikat bubliny, díky kterým se zvětší objem a část
  inkoustu je vypuzena z trysky ven.
 • Piezoelektrická – součástí komory před tryskou je stěna opatřená
  piezočleny, které se po přivedení napětí prohýbají, čímž změnšují velikost
  komory a část inkoustu je vypuzena z trysky ven.

Samotné inkousty jsou dnes zastoupeny v mnoha různých složeních, například na bázi vody, barviva nebo pigmentu, nestabilních organických
sloučenin(Solvent), či akrylových monomerů vytvrzovaných UV zářením.

Pro fotografický tisk jsou nejčastější:

 • Vodný (hydratační) inkoust – barvivo rozpuštěné v emulzi, která se
  vsakuje do povrchu materiálu.
 • Pigmentový inkoust – pevné částice barviva obsažené v emulzi, které
  po vyschnutí přilnou k povrchu materiálu.

C-print – mokrý proces

V současnosti se používá osvit z digitálních dat na světlocitlivý materiál pomocí LED diod nebo Laserů, umístěných ve vozíku, který se pohybuje nad papírem. Obdobný postup jako u technologie Inkjet.

Exponovaný materiál se potom vyvolá klasickým postupem jako analogová fotografie (barvotvorné vyvolání, bělení a ustálení).

Nejznámější výrobci jsou osvitových jednotek jsou:

 • Durst – Lambda
 • Océ – LightJet
 • ZBE – Chromira

Termo-sublimační tisk

Princip tisku spočívá v lokálním nahřívání barevné pásky(filmu), umístěné nad celou plochou papíru. Na pásce se postupě střídají barvy CMYO – azurová, purpurová, žlutá, transparentní ochranná vrstva. Jednotlivé barvy se tedy nanášejí postupně a přes sebe, což vede ke změně odstínu. Tento způsob je tedy méně náročný na velikost a četnost tiskových bodů, oproti inkoustovému tisku u kterého se odstín skládá ze shluku jednotlivých bodů různé barvy.