Barevné prostory – systémy barev (Color Models)

  • RGB – Červená, Zelená, Modrá (Red, Green, Blue)
  • CMYK – Azurová, Purpurová, Žlutá, Černá (Cyan, Magenta, Yellow, blacK)
  • LAB – mezinárodní standard CIE-LAB (Comission Internationale de l’Eclairage)
  • HSB/HSL – Odstín, Sytost, Jas/Světlost (Hue, Saturation, Brightness/Lightness)

RGB

Systém barev založený na třech složkách: Červená, Zelená, Modrá.

Jsou to takzvané Aditivní barvy vytvářeny mícháním nebo přidáváním světelného záření (částí spektra) nebo změnou záření v rychlém sledu za sebou. Je to způsob míchání barev, kdy se jednotlivé složky barev sčítají a vytvářejí světlo větší intenzity.
Lidské oko není schopno rozlišit jednotlivé části již složeného světla.

Bílé světlo – zastoupení celého spektra zároveň.
Barva – změna intenzity částí spektra (vlnových délek) nebo jeho rychlé střídání.

Typicky je využíván při práci s digitálním obsahem v počítači jako jsou fotky, obrázky, grafika. Ale také například v zobrazovacích zařízeních – televize a monitory, barevné displeje.

CMYK

Systém barev založený na třech(čtyřech) složkách: Azurová, Purpurová, Žlutá, Černá (přidaná dodatečně zejména v tiskovém průmyslu, díky ní lze snížit množství inkoustu, kdy pro dosažení černé plochy nepoužíváte míchání tří barev, ale pouze jednu).

Jsou to takzvané  Subtraktivní barvy – světlo odražené od povrchů, typicky pozorované v přírodě a všude kolem nás. Je to způsob míchání barev, kdy se s každou další přidanou barvou ubírá část intenzity původního světla.

Bílé světlo – odražené se zastoupením celého spektra zároveň.
Barva – absence některých vlnových délek po odrazu od povrchu.

Typicky jsou to vlastnosti povrchů – podle chemického složení. Uměle vytvářeny tiskem, v kombinaci podkladu odrážejícího rovnoměrně celé spektrum a tiskařských barev Cyan – Magenta – Yelow – Black (CMYK), často doplňovaných o jejich světlejší varianty Light Cyan, Light Magenta, Light Black nebo Light Light Black.

LAB

Jeden ze standardů CIE – Comission Internationale de l’Eclairage (International Commission on Illumination)

Skládá se ze tří složek:  L – lightness (světlost), složky „a“, složky „b“.

Složku „a“ si lze jednoduše představit jako barevný kanál od zelené k červené, složku „b“ jako barevný kanál od modré k žluté.

Systém barev speciálně navržený pro možnost přesného popisu barev ve viditelné části spektra. Hlavní výhodou je možnost zápisu každé jednotlivé barvy unikátní kombinací čísel. LAB je základním prvkem správy barev. Používá se jako mezičlánek při konverzi mezi ostatními systémy barev (např: RGB>CMYK).

Ilustrační obrázek: http://dba.med.sc.edu/price/irf/Adobe_tg/models/cielab.html

HSB/HSL

Systém barev založený na třech složkách: Odstín, Sytost, Jas/Světlost (Jas a Světlost se v zásadě neliší, jde jen o jinou terminologii).

Typicky je využíván při práci s digitálním obsahem v počítači jako jsou fotky, obrázky, grafika. Snadněji se s nimi upravují barvy například ve fotografiích, protože pro dosažení určitého výsledku stačí upravit jen jednu složku(například sytost nebo jas) oproti změnám v systémech RGB a CMYK, kde je často nutné pro dosažení totožného výsledku upravit všechny složky.

Ilustrační obrázek: http://dba.med.sc.edu/price/irf/Adobe_tg/models/hsb.html