Replika historické knihy z roku 1613

Oboustranný tisk listů pro výrobu repliky historické knihy ze sbírky Studijní a vědecké knihovny v Plzni.

Digitalizace originálu knihy: Ondřej Přibyl.

 

Autor knihy:

Šubar, Valentin

Pjsně na episstoly a ewangeliá nedělnj a swátečnj, kteréž se w cýrkwi božj přes celý rok čtau a wykládagij

Místo, datum vydání:

W Starém Městě Pražském, 1613

Rozsah: 275 s.

Rozměry: 14 x 9 x 2,5 cm