Český kinematograf – Národní technické muzeum

Pro výstavu Český kinematograf jsme připravovali repliky chronofotografií a plakátů, které následně adjustovali restaurátoři Národního technického muzea. Jednalo se o archiválie, které kvůli citlivosti na světlo nemohou být dlouhodobě vystavovány.

Repliky jsou na materiálech Hahnemühle – Albrecht Dürer 210gsm, Museum Etching 350gsm, Photo Rag 188gsm a také Rauch – Premium Satin Photo Paper 260gsm. Ve většině případů se jedná o kašírování několika materiálů na jednu podložku pro dosažení přesné shody s originálem.

 

Český kinematograf. Počátky filmového průmyslu 1896-1930

Výstava probíhá 28.9. 2016 – 26.3. 2017.

Rozsáhlá výstava představuje při příležitosti 120 let od první filmové projekce v českých zemích unikátní kinematografické sbírky Národního technického muzea a Národního filmového archivu. Návštěvníka vtáhne do období počátků filmu na konci 19. a v první třetině 20. století a přiblíží mu dobovou filmovou techniku i filmovou tvorbu.

Více informací o výstavě Český kinematograf.