Digigraphie

Digigraphie je standartem kvality firmy Epson pro digitální Fine Art tisky.

Digigraphie je inovativní metoda, která umožňuje tisknout umělecká díla pomocí moderní inkoustové technologie firmy Epson ve vynikající kvalitě s trvanlivostí až 100 let. Tisková laboratoř Digigraphie čísluje, signuje a akredituje každý vytisknutý obraz pečetí kvality Digigraphie.

Milovníci umění tak dostávají jistotu, že se u výtisku od tiskové laboratoře Digigraphie jedná o vyhotovené dílo vysoké ceny nebo u klasických děl o autorizovanou reprodukci na vysoké úrovni. Pro umělce, galerie, muzea a laboratoře se tak otevírají nové horizonty: Významné přednosti digitální technologie se stávají ještě více užitečné.

Jak Digigraphie funguje:

  • Epson poskytuje reliéfní razidlo k označení a autentifikaci digitálních tisků. Toto razítko je v dolní části opatřeno jménem laboratoře, která tisky vyrobila.
  • Každý tisk musí patřit do limitované edice o předem určeném rozměru, tiskovém materiálu a počtu kusů.
  • Na každém tisku je vyraženo logo laboratoře, každý tisk je dále očíslován a podepsán autorem.
  • Každý tisk najdete na webu Digigraphie, kde jsou dostupné veškeré informace o tisku i autorovi díla.
  • Každá laboratoř musí podstupovat pravidelné kontroly kvality proměřením tiskového výstupu a zasláním naměřených výsledků do centrály Digigraphie ke schválení.

Technické podmínky Digigraphie:

  • Tisk byl zhotoven na profesionální tiskárně ze série Epson Stylus Pro.
  • Pro tisk byly použity výhradně inkousty Epson Ultra Chrome, Ultra Chrome K3, Ultra Chrome K3 VM nebo Ultra Chrome HDR.
  • Pro tisk byl použit výhradně certifikovaný papír (seznam certifikovaných médií na www.digigraphie.com)
  • Tisk byl dodatečně k reliéfní ražbě umělcem očíslován a signován
  • Ke každému výtisku bude vystaven certifikát Digigraphie.

Pokud jedna z podmínek není splněna, nejedná se o tisk v kvalitě Digigraphie, a v žádném případě nesmí být takto označen. Tento přísný předpis pro označování je garancí hodnoty a životnosti reprodukovaného díla.

 

Více informací a rozsáhlou galerii autorských tisků naleznete na webu www.digigraphie.com.