Czech Press Photo 2012

Czech Press Photo 2012

V kategorii „Reportáž“ vyhrál 1. cenu – Zlaté oko FILIP SINGER, EPA: Loučení s Václavem Havlem: Praha 18.-23.12 2011(série). Měli jsme tu čest, tisknout všechny soutěžní fotografie Filipa Singera a gratulujeme mu k první ceně.

Karolína Sidon – Ketubah

Karolína Sidon – Ketubah

Tisk reprodukce malované manželské smlouvy KETUBAH / židovská ortodoxní svatba/ . Ketuba je iluminovaná manželská smlouva , kterou výtvarnice Karolina Sidon vytvořila podle starých vzorů, které se používali na území Rakousko Uherska od 17. st. – do zač. 20. st. Tisk této reprodukce byl proveden na archivním papíru German Etching 310gsm

Obrazárna Pražského hradu

Obrazárna Pražského hradu

Vyrobili jsme reprodukce obrazů Alegorie od Bartolomeuse Sprangera a Bohové na Olympu od Hanse von Aachena. Naše reprodukce slouží jako náhrada během zápůjček originálů. Tisky byly vytištěny na papír Premium Luster Photo Paper 260 gsm a adjustovány na desky kappa 5mm.